Utdelningar 

Replots församling delar ut mat varje vecka. 

Vi delar även ut kläder, lakan och lite allt möjligt som kan behövas i ett hushåll. Mer informartion fås av vår diakonarbetare Leif Galls tel: 044 352 0156, email: leif.galls@evl.fi