Utdelningar 

Replots församling delar ut mat varje vecka. 

Vi delar även ut kläder, lakan och lite allt möjligt som kan behövas i ett hushåll.

Vill du vara med och hjälpa till med matutdelning, vedkapning - klyvning, klädinsamlingar så tag kontakt. 

Mer informartion fås av vår t.f. diakonarbetare Leif Galls tel: 044 352 0156, email: leif.galls@evl.fi