Diakoni

Leif (Leevi) Galls arbetar som diakoniarbetare i Replots församling

 

Telefontid:

Må - fre 9.00 - 11.30.  Mobil: 044 352 0156

(Det är säkrast att ringa på förmiddagen. Om det är möjligt svarar diakonen även andra tider).

Vad gör en diakon?

  • Möter människor i livets olika skeenden.
  • Försöker vara en lyssnande medmänniska.
  • Ber för och tillsammans med människor.
  • Försöker hjälpa till där det behövs, t.ex genom matutdelning eller annat.
  • Är med på pensionärssamlingar men kan också hålla t.ex andakter vid skolor, anstalter eller åldringshem.
  • Kan även hjälpa till t.ex med att söka ekonomisk hjälp eller vid missbruk hjälpa till att söka rätt hjälp.
  • En diakon har tystnadsplikt.
  • Är med och arrangerar t.ex "Gemensamt ansvar" i den lokala församlingen m.m .

Vem får kontakta en diakon?

Om vi säger så här, du får kontakta församlingens diakon oavsett vad ditt ärende är och oavsett  om du är ung eller gammal har nöd eller inte! Om ärendet kräver annan eller "större" yrkeskunskap kanske du hänvisas till andra eller så kanske vi kan söka hjälpen tillsammans. Men om ärendet känns för litet eller fånigt? Samma sak där, ta kontakt och så ser vi vad det gäller, svårare än så är det inte.  

Måste man komma till någon mottagning?

Nej, man behöver inte boka tid till någon mottagning. Det går lika bra att träffas på annan plats om det känns naturligare.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att samtala med diakonen.

Tystnadsplikt?

En diakon har tystnadsplikt. Om ärendet är mycket allvarligt kanske diakonen rekommenderar personen att anmäla / meddela ärendet vidare till myndighet eller organisationer / hälsovård. En diakon kan även hjälpa till med att anmäla ärendet vidare men en diakon har inte rätten att föra vidare ärendet vidare utan personens godkännande.

 

Hälsningar Leif (Leevi) Galls, diakon

Prästgårdsvägen 9, 65800 Replot

Mobil: 044 - 3520 156

E-post: leif.galls@evl.fi

 

 

Stödtelefon för närstående till missbrukare

Kyrktorn