Diakoni

Leif (Leevi) Galls arbetar som diakoniarbetare i Replots församling

Vad gör en diakon?

  • Möter människor i livets olika skeenden.
  • Försöker vara en lyssnande medmänniska.
  • Ber för och tillsammans med människor.
  • Försöker hjälpa till där det behövs, t.ex genom matutdelning eller annat.
  • Är med på pensionärssamlingar men kan också hålla t.ex andakter vid skolor, anstalter eller åldringshem.
  • Kan även hjälpa till t.ex med att söka ekonomisk hjälp eller vid missbruk hjälpa till att söka rätt hjälp.
  • En diakon har tystnadsplikt.
  • Är med och arrangerar t.ex "Gemensamt ansvar" i den lokala församlingen m.m .

Vem får kontakta en diakon?

Om vi säger så här, du får kontakta församlingens diakon oavsett vad ditt ärende är och oavsett  om du är ung eller gammal har nöd eller inte! Om ärendet kräver annan eller "större" yrkeskunskap kanske du hänvisas till andra eller så kanske vi kan söka hjälpen tillsammans. Men om ärendet känns för litet eller fånigt? Samma sak där, ta kontakt och så ser vi vad det gäller, svårare än så är det inte.  

Måste man komma till någon mottagning?

Nej, man behöver inte boka tid till någon mottagning. Det går lika bra att träffas på annan plats om det känns naturligare.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att samtala med diakonen.

Tystnadsplikt?

En diakon har tystnadsplikt. Om ärendet är mycket allvarligt kanske diakonen rekommenderar personen att anmäla / meddela ärendet vidare till myndighet eller organisationer / hälsovård. En diakon kan även hjälpa till med att anmäla ärendet vidare men en diakon har inte rätten att föra vidare ärendet vidare utan personens godkännande.

Själavård - samtalsterapi - bara prata av sig?

Själavårdssamtal kan betyda lite olika saker!

Ibland kanske det bara blir ett engångssamtal men om det finns behov kan själavårdssamtal vara regelbundet under flera års tid.

Alla har vi nog någongång velat tala med någon, diakonin kan vara "någon" och då spelar det inte så stor roll om vad som egentligen blir "sista droppen" eller det som blev "för mycket" eller som ger oss oro. Då kan kanske diakonin vara rätta platsen att ventilera - få hjälp att gå vidare.

Rusvård

Diakonin har kontakt med olika behandlingshem och kan vara stöd på vägen tillbaka till ett normalt liv. Diakonin kan också i viss mån hjälpa till att söka rätt vård eller hjälpa till med olika kontakter.

Vill prata med någon men kanske inte med diakonen

Om man upplever att t.ex diakonin på orten är "för nära" kan vi hjälpa till med att få samtalshjälp eller annat via våra kontakter. T.ex äktenskapsrådgivning, sexuella trakasserier och liknande kan man vända sig till andra församlingars specialtjänster och den kontakten kan vi hjälpa till att förmedla vid behov.

Leif Galls
t.f. diakoniarbetare
leif.galls@evl.fi
044 352 0156

Leif Galls t.f. diakoniarbetare leif.galls@evl.fi 044 352 0156

Kyrktorn

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Du bestämmer själv över din kropp. Du har också rätt att alltid bli bemött med respekt. Därför har ingen rätt att utnyttja dig för sina egna behov. 

Läs om stöd vid sexuella trakasserier

Ett brott är en uppskakande händelse för både förövaren, offret och närstående. Det väcker känslor av otrygghet och misstro.

Läs om hur kyrkan stöder vid brott