Replots församlings kandidater vid församlingsvalen 18.11.2018

 

Kandidatlista till gemensamma kyrkofullmäktige 2018:

Lista I, Replot Björkö

2 Björkqvist Ulla-Stina, banmorska, Replot

3 Gammelgård Lena, konditionsskötare, Björköby

4 Nystrand Lena, ekonomidirektör, Björköby

5 Ohls Kristian, pensionär, Brändövik

6 Åbacka-Ilola Maria, farmaceut, Replot         

 

Kandidatlistor till församlingsrådet 2018:

Lista 1, Replot, Norra och Södra Vallgrund, Brändövik och Söderudden

7 Andersson Lars-Johan, ingenjör, Norra Vallgrund

8 Berg Charlotte, närvårdare, Replot

9 Lindvik Niklas, musiklärare, Replot

10 Martois Helge, pensionär, Södra Vallgrund

11 Moliis Leif, servicecoordinator, Replot

12 Nyström Ann-Viol, barnträdgårdslärare/skolgångsbiträde, Brändövik

13 Storgård Lise-Lotte, hjälpskötare, Norra Vallgrund

14 Ohls Anne, sjukskötare, Replot

15 Ohls Kristian, pensionär, Brändövik

16 Westerlund Lilian, reporter, doktorand, Södra Vallgrund

17 Åbacka-Ilola Maria, farmaceut, Replot   

 

Lista II, Björkö                                                                                   

18 Backman Elisabeth, frisör/fotvårdare, Björköby

19 Nyback Britt, skolgångsbiträde, Björköby

20 Nyback Maj-Helen, överlärare, Björköby

 

Förhandsröstningsställen 

Replot församlingshem, pastorskansliet, Prästgårdsvägen 9, 65800 Replot 06–10.11.2018  kl. 9.00–18.00.

Björkögården, Läsarted 11, 65870 Björköby 06.11.2018 kl. 14-19.

Norra Vallgrunds skola, Söderuddsvägen 21, 65920 Norra Vallgrund 07.11.2018 kl. 14 -19.

UF-lokalen i Södra Vallgrund, Sommarösundvägen 335, 65930 Södra Vallgrund 08.11.2018 kl. 14-19.

Odd Inn, Söderuddsvägen 1523, 65970 Söderudden 09.11.2018 kl. 14-19.

 

Röstningsställe på valdagen 18.11.2018 kl. 11 – 20.

Replot församlingshem, Prästgårdsvägen 9, 65800 REPLOT.

 

Hemmaröstning.

Anmälan till pastorskansliet, Prästgårdsvägen 9, 65800 Replot, tfn 06-352 0005 senast 2.11.2018 före kl. 16.00.