Kvällsgudstjänst

sön 19.5 kl. 18.00

Replot kyrka

Kvällsgudstjänst

Välkommen på sånggudstjänst "Minns du sången" i Replot kyrka. Medverkande Kören Evangelivox under ledning av Mikaela Malmsten-AHlsved. Piano Niklas Lindvik. Andakt Hans Boije.
Före gudstjänsten kransnedläggning vid hjältegravarna kl 17:30 med anledning av de stupades dag.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik