Musikevenemang och koncerter

  • Söndag 8.3.2020 kl.18 Musikgudstjänst i Replot kyrka. Medverkande: Laudatekören från Närpes. Dir. Sam Lindén
kantorn spelar orgel