kantorn spelar orgel

Musikalen Jakten på den Försvunna Psalmskatten, Söndagen den 24.4. kl. 15 i Replot kyrka och kl. 18:30 i Korsholms kyrka

 

Musikalen är skriven av Karin Runow, kyrkomusiker i Sverige.

Som ett samarbetsprojekt har kantorerna inom Korsholms kyrkliga samfällighet gått in för att sätta upp musikalen ”Jakten på den försvunna Psalmskatten” Här medverkar församlingarnas barn-, ungdoms- och vuxenkörer.

Beskrivning av musikalen:

Psalmsången har tystnat i våra kyrkor. Kantorn Per Klockare har blivit utan arbete och bostad och därför flyttat in i kyrktornet. Råttorna har flyttat in i orgeln och driver råtthotell i den. Ett skräckscenario alltså! En dag kommer kyrkomusikens skyddshelgon S:ta Cecilia på besök till kyrkan. Hon möts av total tystnad i kyrkorummet och finner den yrvakna klockaren i en kyrkbänk. Hon har alltså misslyckats med sitt uppdrag. Här där det borde ljuda sång och musik, finns bara tystnad. En skattkista fylld med psalmböcker hittas. Kommer allting att återställas till vad det en gång var? Kommer musiken och psalmerna att ljuda igen?

Kom och se musikalen söndagen den 24.4 kl.15 i Replot kyrka och kl.18:30 i Korsholms kyrka.

Medverkande:

Unga röster, Skärikyrkans kör, Korallkören, Körskolan, Germivox, Solfångarna och Kvevlax församlings barnkör

Dirigent: Susanne Westerlund

Regissör: Elin Smedlund

Piano: Rodney Andrén

Kompband

S:ta Cecilia: Alma Westerlund

Per Klockare: Michael Wargh

Dirigent för vuxenkören: Ann-Christine Nordqist-Källström

Tag kontakt