Musikevenemang och konserter

  • Lö. 8.12 kl. 18:00 De vackraste julsångerna i Replot kyrka
  • Sö. 9.12.kl. 18:00 De vackraste julsångerna i Björkö kyrka

Medverkande: Projektkören, Bettanz, Camilla Brunell, Michael Wargh, Karolin Wargh. Stråkensemble med elever från Korsholms Musikinstitut (endast i Replot kyrka)

kantorn spelar orgel