• Musikalen "Ängel utan vingar" av Karin Runow framförs i Korsholms kyrka to.4.4 kl.18:30 Replotförsamlings barnkör och Bettanz medverkar
  • Vårkonsert/musikgudstjänst Sö.5.5 kl. 18:00 i Replot kyrka. Församlingens körer och musikgrupper medverkar
kantorn spelar orgel