Vårkonsert/musikgudstjänst Sö.5.5 kl. 18:00 i Replot kyrka. Församlingens körer och musikgrupper medverkar
kantorn spelar orgel