Diakonisyföreningen

Träff varannan vecka (jämna veckor) i Replot församlingshem, serveringssalen.

(Man är välkommen även om man inte syr något)

Vårterminen 2018 startar 19.2 kl.13

  • Kaffeservering
  • Diskussion
  • Handarbete
  • Andakt & bön  
  • Eventuellt någon gäst

 

Vårens samlingar:

Må 19.3 kl.13

(Må 2.4 Annandag påsk - ingen syförening)

Må 16.4 kl.13

Må 30.4 kl.13

Må 14.5 kl.13

 

Diakonisyföreningen stöder bland annat några barn i Indien men har även gett sitt stöd till t.ex Martyrkyrkans vänner m.fl.