Diakonisyföreningen

Träff varannan vecka (jämna veckor) i Replot församlingshem, serveringssalen. Replot MF (Martha) samlas i församlingshemmet varannan måndag kl.13, ojämna veckor.

(Man är välkommen även om man inte syr något)

Höstterminen startar må 1.10 kl.13

  • Kaffeservering
  • Diskussion
  • Handarbete
  • Andakt & bön  
  • Eventuellt någon gäst

 

Höstens samlingar:

Må 1.10 kl.13

Må 15.10 kl.13

Må 29.10 kl.13

Må 12.11 kl.13

Må 26.11 kl.13

 

Diakonisyföreningen stöder bland annat några barn i Indien men har även gett sitt stöd till t.ex Martyrkyrkans vänner m.fl.